Liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương

Liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương

Bạn đang tìm hiểu về trình bày nội dung chủ yếu của phong cách hồ chí minh, liên hệ bản thân. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm thcsngogiatu.edu.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hỏi Đáp.

Liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương
Liên hệ bản thân về phong cách quần chúng và phong cách nêu gương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng

– Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. .
– Phong cách ấy thể hiện ở sự gần gũi với quần chúng, vì quần chúng, đi theo con đường đúng đắn, lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng, của những người chiến sĩ cộng sản luôn phấn đấu vì sự nghiệp. sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp giải phóng giai cấp.
– Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, là tấm gương sáng về phong cách gần dân.
– Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi theo con đường đúng đắn của quần chúng, đồng thời bản thân Người luôn nêu cao tấm gương yêu thương, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, của nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới nể mình; Điều này rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

tư tưởng Hồ Chí Minh về gương mẫu

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương trước hết là làm gương trong công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn. Phải thể hiện thường xuyên, trên mọi mặt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói cần đi đôi với làm.
– Phải làm gương về ba mối quan hệ là mình, người và việc. Đối với bản thân không được kiêu ngạo mà phải luôn cố gắng học tập, có tinh thần cầu tiến, có bản lĩnh tự kiểm điểm. Đối với người khác phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, trung thực, không gian dối, dối trá..; Đối với công việc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc đặt công lên trên, việc tư lên trước.
Nêu gương thì nói phải đi đôi với làm. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực cho các thế hệ học tập và noi theo.
Để việc nêu gương giáo dục đạt kết quả cao, mọi người phải noi gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau hàng ngày là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng cách mạng, xây dựng con người mới. , cuộc sống mới.
Trong một gia đình, cha mẹ là tấm gương cho con cái học tập, anh chị em là tấm gương cho con cái; Trong nhà trường, thầy cô sẽ là tấm gương cho học sinh noi theo; Trong các tổ chức, người lãnh đạo sẽ là tấm gương cho cấp dưới, là người có thể làm gương cho những người khác.
Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, nhân cách mà còn phải là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

Liên hệ với phong cách quần chúng và phong cách gương mẫu của Hồ Chí Minh

– Mỗi cá nhân cần phải luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, rèn luyện tác phong tư duy, có tinh thần độc lập, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám chịu trách nhiệm, có chính kiến ​​của mình, luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
– Giải thích cặn kẽ những vấn đề nhân dân chưa hiểu, nếu có khuyết điểm phải thành thật tự phê bình trước nhân dân và tiếp thu ý kiến ​​phê bình của nhân dân; không được kiêu ngạo mà phải hiểu rằng mình luôn sẵn sàng học hỏi nhân dân.
– Luôn phấn đấu nâng cao hiệu quả rèn luyện nêu gương. Để có thể làm gương cho quần chúng, bản thân mỗi người phải không ngừng học tập, rèn luyện, luôn quan tâm lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng.

Mua pháo hoa công vụ Bộ Quốc phòng ở đâu?

Quý khách có nhu cầu mua pháo hoa Bộ Quốc Phòng Tại nội thành Hà Nội có thể tới địa chỉ tại: Số 13/TT13 – Khu đô thị Văn Phú – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Hà…

Ví dụ về quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Mọi công dân được bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Mỗi công dân được pháp luật bảo vệ những bí mật này vì chúng liên quan đến đời tư của người đó…

01/01/2023 shipper còn làm việc không?

Khách hàng quan tâm 1/1/2023 shipper có làm việc không? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để có thêm nhiều thông tin hữu ích…

Tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ, xe nào được quyền ưu tiên?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp câu hỏi: Tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ, quyền đi…

Chứng minh nhân dân Việt Nam là gì? Ngày cấp chứng minh nhân dân Việt Nam?

ID là từ viết tắt của ID trong tiếng Anh. Chứng minh nhân dân Việt Nam là gì? Chứng minh nhân dân Việt Nam ngày cấp…

Trình bày những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân?

Trình bày những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân?
Trình bày những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân?

  Mâm ngũ quả ngày tết: cách trang trí & lưu ý cần biết

1.1. Về tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thể hiện ở các vấn đề sau:
Hệ tư tưởng ấy đã soi đường cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đây là giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững, đủ sức giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn mà cách mạng Việt Nam đặt ra.

1.2. Về đạo đức Hồ Chí Minh:

Đạo đức là vấn đề được quan tâm trong suốt sự nghiệp cách mạng của Người. Bác luôn đề cao những giá trị đạo đức của con người bên cạnh tài năng và năng lực. Hồ Chí Minh không chỉ để lại những tác phẩm lý luận về vấn đề đạo đức mà còn luôn là tấm gương mẫu mực về hành vi đạo đức. Đó là yêu cầu cần thiết và bắt buộc đối với mỗi cá nhân trong tập thể. Càng quan trọng hơn khi đây phải là một tiêu chí trong việc phân loại, lựa chọn Đảng viên.
+ Đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Có phẩm chất tiêu biểu là tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng cách mạng;
Đây là sự kết hợp giữa đạo đức truyền thống với tinh hoa văn hóa nhân loại. Nét đẹp trong văn hóa, ứng xử, đạo đức làm nên nét đẹp riêng của con người Việt Nam. Vẻ đẹp này được hình thành và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự toàn thiện, sự hoàn hảo về đạo đức.

1.3. Về phong cách Hồ Chí Minh:

Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người. Đặc điểm phong cách được thể hiện sinh động, tự nhiên trong sinh hoạt, ứng xử.
Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, vì vậy, mỗi cá nhân luôn cần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nhận thức và yêu cầu trong tổ đều thuộc ý nghĩa làm theo Bác.

3. Liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Là một đảng viên, tôi nhận thấy cần phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cơ bản sau:

3.1. Về tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;
– Chấp hành tốt mọi chương trình, đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
– Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
– Gương mẫu thực hiện và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
– Tôi luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để tự học. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Có ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
Mọi hệ tư tưởng chính trị đều được xác định thành những quy định và nghĩa vụ chung trong hoạt động quản lý nhà nước.

3.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;
– Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không với làm, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi cho bản thân và gia đình;
– Bản thân luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tính tiền phong, gương mẫu của một đảng viên. Thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
– Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Giải quyết tốt các đề xuất, kiến ​​nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.
Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống đoàn kết tập thể, hòa nhã, gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp và cư dân. Quan hệ mật thiết với nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;
– Có ý thức tự phê bình và phê bình. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của người khác. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, phân biệt chủng tộc.

3.3. Đề xuất các giải pháp và ý tưởng:

Để xây dựng đoàn kết nội bộ, theo tôi cần đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Sự đoàn kết, thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến mọi người hăng say, yêu thích công việc hơn. Từ đó cũng mang lại hiệu quả trong việc phân công, phối hợp hoạt động trong các công việc chung.
– Xây dựng kế hoạch làm việc tập thể và phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân ngay từ đầu:
Sự rõ ràng trong công việc sẽ khiến mỗi người có trách nhiệm hơn trong công việc. Khi đó, họ phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đó. Dù là cá nhân hay tập thể thì đều phải lắng nghe góp ý để tìm ra cái đúng, cái tốt để sửa chữa để hoàn thiện mình hơn.
+ Xoá bỏ mọi khác biệt về cương vị và chức vụ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo với nhân dân; Hướng tới chính sách vì dân, bảo đảm lợi ích của người dân.
+ Mang lại cho mọi người cảm giác hoàn toàn bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là bình đẳng mà mọi người phải có lợi thế như nhau khi tham gia vào một tập thể, cộng đồng.
+ Mỗi chúng ta cần học tập những đức tính tốt đẹp này trong cơ quan.
Học tập theo tấm gương của Bác là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi đảng viên, người dân Việt Nam.
Đối với bản thân tôi là một Đảng viên, việc làm theo gương Bác là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. Qua đó để giáo dục, rèn luyện bản thân, xứng đáng là con cháu Bác.
Nhận thức được điều đó, bản thân tôi luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Từ đó, thực hiện các hành động cụ thể trong trách nhiệm của mình như sau:
+ Biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với đồng nghiệp, họ hàng, làng xóm;
Đặc biệt là không tham gia các tệ nạn xã hội, là tấm gương cho con cháu noi theo.
Học tập đạo đức của Bác, chúng ta còn có thể học qua những tấm gương của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Mỗi tấm gương tốt cần được khuyến khích, biểu dương để thấy được giá trị và ý nghĩa của hành động thiết thực. Và hãy để việc học đó đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải các hoạt động phong trào. Vì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Mang đến một cộng đồng văn minh, một Việt Nam văn hóa đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Đó không chỉ là trách nhiệm của tôi, của cá nhân chúng ta mà còn là trách nhiệm của vận mệnh Việt Nam. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân trong công việc, cuộc sống và điều kiện của mình. Sống giản dị như Bác cũng là để trả ơn cuộc đời, trả ơn máu và nước mắt của các thế hệ cha anh đã hy sinh cho tự do, độc lập hôm nay.

3.4. Về nhận thức:

Về yêu cầu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
Bác coi đạo đức con người là gốc của cây, là nguồn của sông. Phải có đạo đức, nhận thức và thay đổi tư duy đạo đức của mọi người. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Bên cạnh những chuẩn mực, nguyên tắc, đạo đức đóng góp giá trị to lớn vào sự thành công và nét độc đáo của dân tộc ta.
Ngày nay, trong thời kỳ mở cửa, nhiều nền văn hóa và lối sống mới đã du nhập. Tuy nhiên, những giá trị đạo đức tận gốc phải được tôn trọng và giữ gìn. Mặt khác, thực tiễn cuộc sống cũng cho thấy, đã có tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và trong các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, buổi tập huấn này càng có ý nghĩa về nhiều mặt.
Học tập và rèn luyện giúp chúng ta thường xuyên được nhắc nhở về tư tưởng và ý nghĩa của công việc. Từ đó, tinh thần cũng như phẩm chất đạo đức được giữ vững.
  Cách bày bàn thờ ngày tết đầy đủ và chu đáo cúng gia tiên

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *