16 cơ cấu dân số trẻ thể hiện gì – phải đọc

Bạn đang tìm hiểu về cơ cấu dân số trẻ thể hiện gì. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm thcsngogiatu.edu.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hướng Dẫn.

16 cơ cấu dân số trẻ thể hiện gì – phải đọc
16 cơ cấu dân số trẻ thể hiện gì – phải đọc

Cơ cấu dân số theo độ tuổi [1]

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định. Đó là sự phân chia số dân theo từng nhóm tuổi nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các quá trình dân số và các quá trình kinh tế xã hội
Trong dân số học, cơ cấu theo độ tuổi được chú ý nhiều bởi nó tổng hợp tình hình sinh, tử, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một lãnh thổ. Do những khác biệt về chức năng xã hội và chức năng dân số giữa nam và nữ, cơ cấu dân số theo độ tuổi thường được nghiên cứu cùng với cơ cấu dân số theo giới tính (vì thế thường được gọi là cơ cấu dân số theo độ tuổi – giới tính).
– Độ tuổi có khoảng cách đều như nhau: Sự chênh lệch về tuổi giữa hai độ tuổi kế tiếp nhau có thể là 1 năm, 5 năm hay 10 năm (người ta thường sử dụng khoảng cách 5 năm).. – Độ tuổi có khoảng cách không đều nhau: Thông thường, người ta chia thành 3 nhóm tuổi: dưới độ tuổi lao động (0 – 14 tuổi), trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) và trên độ tuổi lao động (từ 60 tuổi trở lên)

Biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ là [2]

Cơ cấu dân số trẻ là: nhóm tuổi 0 – 14 (dưới 15) tuổi chiếm tỉ lệ cao, nhóm tuổi trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ thấp, tuổi thọ trung bình thấp.. Năm 2019 dân số nước ta là 96,48 triệu người, trong đó số dân thành thị là 33,81 triệu người
Lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta là. Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm
Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang có sự thay đổi theo hướng. Tại sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta giảm nhưng dân số vẫn tăng lên?

Biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ là? [3]

Cơ cấu dân số theo độ tuổi rất khác nhau giữa các nước và các nhóm nước. Một nước được coi là có dân số “trẻ” nếu tỉ lệ người trong độ tuổi dưới 15 vượt quá 35% và số người ở độ tuổi trên 60 (hoặc 65) không quá 7% tổng số dân cả nước
Cơ cấu dân số theo độ tuổi Tuổi là một tiêu thức được sử dụng rất phổ biến trong các nghiên cứu về dân số và xã hội. Trong dân số, tuổi được xác định theo tuổi tròn (lấy tròn theo số lần đã qua ngày kỷ niệm sinh nhật)
Cơ cấu dân số trẻ là: nhóm tuổi 0 – 14 (dưới 15) tuổi chiếm tỉ lệ cao, nhóm tuổi trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ thấp, tuổi thọ trung bình thấp.. Theo quy định một nước được coi là cơ cấu dân số trẻ là khi nhóm tuổi từ 0-14 tuổi chiếm 35% và nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên dưới 10% còn lại là tuổi lao động

  15 trẻ trên 2 tuổi cần tiêm phòng gì - nên xem

Thế nào là cơ cấu dân số trẻ? [4]

Mời quý độc giả cùng ACC tìm hiểu về Thế nào là cơ cấu dân số trẻ nhé!. Trong Tài liệu dân số học- Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình, của tác giả PGS.TS Vũ Thị Thuyền & TS
Cách định nghĩa này cũng được sử dụng phổ biến và xem nó như một cách giải thích điển hình khi nhắc về cơ cấu dân số.. Cơ cấu dân số là sự phân chia tổng dân số của một nước hay một khu vực thành các nhóm hay các bộ phận theo một hay nhiều tiêu thức đặc trưng nào đó
Cơ cấu dân số thường được biểu thị qua biểu đồ và tính theo tỷ lệ phần trăm (%).. Trong các loại cơ cấu dân số, cơ cấu tuổi và cơ cấu giới tính là quan trọng nhất, vì cơ cấu theo tuổi và giới tính là các đặc tính quan trọng của bất kỳ nhóm dân số nào, nó ảnh hưởng đến mức sinh, mức chết, di dân trong nước và quốc tế, tình trạng hôn nhân, lực lượng lao động, thu nhập quốc dân thuần túy, kế hoạch phát triển giáo dục và an sinh xã hội.

Củng cố kiến thức [5]

– Khái niệm: biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.. – Cơ cấu dân số theo giới có sự biến động theo thời gian, từng nước, từng khu vực: ở các nước phát triển, nữ nhiều hơn nam và ngược lại.
– Cơ cấu dân số theo giới: Ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia…. – Khái niệm: Là tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.
– Ở Việt Nam: tuổi lao động nam từ 15 đến hết 59 tuổi, nữ từ 15 đến hết 54 tuổi.. + Thuận lợi: Có nhiều kinh nghiệm, chất lượng cuộc sống cao

Biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ cụ thể là [6]

Cơ cấu dân số trẻ là: nhóm tuổi 0 – 14 (dưới 15) tuổi chiếm tỉ lệ cao, nhóm tuổi trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ thấp, tuổi thọ trung bình thấp.. Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài
– Đâu không phải là tác động tiêu cực của tập quán du canh, du cư ở khu vực miền núi nước ta cụ thể là. – Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người cụ thể không phải là khu vực
– Văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc cụ thể là do có. – Các dân tộc ít người ở nước ta cụ thể không có kinh nghiệm trong ngành, nghề nào dưới đây?

Biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ là A. nhóm tuổi dưới 15 chiếm tỉ lệ thấp… [7]

Cơ cấu dân số trẻ là: nhóm tuổi 0 – 14 (dưới 15) tuổi chiếm tỉ lệ cao, nhóm tuổi trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ thấp, tuổi thọ trung bình thấp.. Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng
Khu vực Tây Nguyên của nước ta lại có tỉ số giới tính cao do. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY (Đơn vị: Nghìn ha)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất với tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây trong giai đoạn 1990 – 2017?. DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2017

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 90 SGK Địa lí 10> [8]

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế – xã hội?. – Thuận lợi: tỉ lệ dân số phụ thuộc ít, nhiều lao động có kinh nghiệm lâu năm.
+ Nguồn lao động dự trữ dồi dào, năng động, có khả năng tiếp thu nhanh tiến bộ KHKT; thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế truyền thống đòi hỏi nhiều lao động cũng như các ngành hiện đại cần nhiều chất xám.. + Nhu cầu về giáo dục, chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ, sức khỏe sinh sản vị thành niên tăng lên.
– Cơ cấu dân số theo thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

  16 thuốc b12 có tác dụng gì - hướng dẫn a-z

Dân số vàng và già hóa dân số – cơ hội và thách thức [9]

Trong những năm qua, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt với rất nhiều chủ trương, chính sách cũng như các văn bản định hướng, chỉ đạo thực hiện. Chúng ta đã kiểm soát tốt tỷ lệ phát triển dân số, cụ thể tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% (năm 1960) xuống chỉ còn 1,06% (2012)
Kể từ năm 2007, Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, có nghĩa là, cứ một người trong độ tuổi phụ thuộc (dưới 15 tuổi hoặc trên 60 tuổi) thì có hai người hoặc hơn trong độ tuổi lao động (từ 15 – 60 tuổi). Hay nói một cách khác, bình quân hai người lao động nuôi một người phụ thuộc.
Chúng ta đã kiểm soát tốt tỷ lệ phát triển dân số, cụ thể tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% (năm 1960) xuống chỉ còn 1,06% (2012). Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng giảm mạnh từ 6,3 con năm 1960, xuống còn 2,1 con vào năm 2006 và còn 2,05 vào năm 2012; tuổi thọ bình quân của người dân cũng tăng từ 40 tuổi (năm 1960) lên 73 tuổi (năm 2012)

Cơ cấu dân số là gì? (Cập nhật 2023) [10]

Dân số là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế, biến đổi xã hội đất nước, nó có tầm quan trọng hàng đầu đối với kinh tế – chính trị của một quốc gia. Đây vừa là lực lượng lao động vừa là người tiêu dùng trong xã hội
Nghiên cứu về cơ cấu dân số giúp các nhà quản lí có thể thấy nhận diện rõ bức tranh dân số của quốc gia đang diễn tiến như thế nào để có những định hướng phát triển dân số phù hợp vừa phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo giáo dục, an sinh xã hội.. Sau đây, xin mời Quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết Cơ cấu dân số là gì? (Cập nhật 2022) để cùng giải đáp các thắc mắc.
Lưu Bích Ngọc, Cơ cấu dân số được giải thích là sự phân chia tổng số dân của một vùng thành các nhóm theo một hay nhiều tiêu thức (mỗi một tiêu thức là một đặc trưng nhân khẩu học nào đó). Cách định nghĩa này cũng được sử dụng phổ biến và xem nó như một cách giải thích điển hình khi nhắc về cơ cấu dân số.

Cơ cấu dân số là gì? Cơ cấu dân số vàng là gì? Đặc trưng và phân loại cơ cấu dân số ? [11]

Cơ cấu dân số là một trong các tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Vậy bạn có biết cơ cấu dân số là gì? Đặc trưng của nó như thế nào? Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu ngay về cơ cấu dân số.
Dân số là một trong số những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế. Khái niệm dân số thường được xem xét, nghiên cứu ở góc độ: Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng
Cơ cấu dân số là việc dựa vào các tiêu chí như độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ… Những bộ phận này biểu hiện đặc trưng của nhóm người nằm trong bộ phận đó.

  19 cach cho chao mao an mới nhất

Cơ cấu dân số là gì? Cơ cấu dân số vàng là gì? Đặc trưng và phân loại cơ cấu dân số ? [12]

Cơ cấu dân số là một trong các tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Vậy bạn có biết cơ cấu dân số là gì? Đặc trưng của nó như thế nào? Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu ngay về cơ cấu dân số.
Dân số là một trong số những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế. Khái niệm dân số thường được xem xét, nghiên cứu ở góc độ: Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng
Cơ cấu dân số là việc dựa vào các tiêu chí như độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ… Những bộ phận này biểu hiện đặc trưng của nhóm người nằm trong bộ phận đó.

CMR nước ta có cơ cấu dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào?Chứng minh rằng nước ta có cơ cấu dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào? Tại sao dân số và nguồn lao động lại có mối quan hệ mật thiết với nha [13]

CMR nước ta có cơ cấu dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào?. Chứng minh rằng nước ta có cơ cấu dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào? Tại sao dân số và nguồn lao động lại có mối quan hệ mật thiết với nhau ?
+ Theo quy định, một nước được coi là cơ cấu dân số trẻ khi nhóm tuổi 0-14 chiếm 35% và nhóm tuổi từ 60 trở lên dưới 10%, phần còn lại là tuổi lao động. + Ở nước ta, tuy tỉ lệ trẻ em (độ tuổi từ 0-14) đã giảm nhiều từ33.5% (1999) xuống còn 27.0 % (năm 2007), tức là dưới 35% nhưng tỉ lệ nhóm tuổi trên độ tuổi lao động vẫn dưới 10% ( năm 1999, năm 2005 : 9.0%)
+ Với mức tăng nguồn lao động như hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu người lao động. b) Dân số – nguồn lao động – việc làm có liên hệ mật thiết với nhau, bởi vì vấn đề này là hệ quả của vấn đề kia và ngược lại

Bài 23: Cơ cấu dân số [14]

Giải Bài Tập Địa Lí 10 – Bài 23: Cơ cấu dân số giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:. Trang 89 sgk Địa Lí 10: Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?
Vì cơ cấu dân số theo giới đề cập tới vị thế, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của giới nam và nữ.. – Một số nước phát triển ở Tây Âu và Bắc Mĩ như Na-uy, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Ai-xơ-len, Ca-na-đa, phụ nữ có vai trò rất lớn và đạt chỉ số phát triển cao; ngược lại sự bất bình đẳng giới còn rất lớn ở hầu hết các quốc gia châu Phi, một số quốc gia Nam Á
Nhưng có nhiều vấn đề đặt ra như thiếu lao động, hỗ trợ và chăm sóc y tế cho người già và nguy cơ suy giảm dân số.. – Cơ cấu dân số trẻ: Số lượng trẻ em đông tạo ra nguồn lao động dự trữ dồi dào, bảo đảm lao động để phát triển kinh tế cho đất nước

Cơ cấu dân số trẻ được biểu hiện [15]

Miền Tây Trung Quốc có mật độ dân số thấp chủ yếu là do.. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa –mùa khô
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi Con Voi thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp điện lực nước ta?

Giải Địa Lý lớp 10 Bài 23: Cơ cấu dân số [16]

MỨC Độ CẦN ĐẠT – Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao Bài 23. KIẾN THỨC Cơ BẢN Cơ câu sinh học Cơ câu dân sô theo giới Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân
Cơ cấu theo giới có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triến kinh tế – xã hội của các quốc gia. Co’ cấu dân số theo tuối Cơ cấu dân số theo tuổi là tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định
Trên thế giới, người ta thường chia dân số thành ba nhóm tuổi: nhóm dưới tuổi lao động (0-14 tuổi), nhóm tuổi lao động (15-59 hoặc đến 64 tuổi), nhóm trên tuổi lao động (60 tuổi, hoặc 65 tuổi trở lên). Căn cứ vào ba nhóm tuổi trên, người ta cũng phân biệt dân số ở một nước là già hay trẻ: Nhóm tuổi Dân số già (%) Dân số trẻ (%) 0- 14 <25 >35 15-59 60 55 60 trở lén > 15 < 10 .Để nghiên cứu cơ cấu sinh học, người ta thường sử dụng tháp dân số (hay tháp tuổi)

Những điều chưa biết về cơ cấu dân số vàng

Những điều chưa biết về cơ cấu dân số vàng
Những điều chưa biết về cơ cấu dân số vàng

Nguồn tham khảo

 1. https://danso.org/thuat_ngu/co-cau-dan-so-theo-do-tuoi/#:~:text=M%E1%BB%99t%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20coi%20l%C3%A0,t%E1%BB%95ng%20s%E1%BB%91%20d%C3%A2n%20c%E1%BA%A3%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.
 2. https://vietjack.me/cau-hoi/bieu-hien-cua-co-cau-dan-so-tre-la-39.html
 3. https://toploigiai.vn/bieu-hien-cua-co-cau-dan-so-tre-la
 4. https://accgroup.vn/the-nao-la-co-cau-dan-so-tre/
 5. https://suretest.vn/cung-co/bai-23-co-cau-dan-so-6836.html
 6. https://hoc247.net/cau-hoi-bieu-hien-cua-co-cau-dan-so-tre-cu-the-la-qid301489.html
 7. https://vietjack.online/cau-hoi/576668/bieu-hien-cua-co-cau-dan-so-tre-la-a-nhom-tuoi-duoi-15-chiem-ti-le-thap
 8. https://loigiaihay.com/tra-loi-cau-hoi-muc-2-trang-90-sgk-dia-li-10-c93a12158.html#:~:text=d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20tr%E1%BA%BB-,%2D%20Thu%E1%BA%ADn%20l%E1%BB%A3i%3A,tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20r%E1%BB%99ng%20l%E1%BB%9Bn.
 9. https://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/dan-so-vang-va-gia-hoa-dan-so-co-hoi-va-thach-thuc/17467644#:~:text=V%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20%22gi%C3%A0%20h%C3%B3a%20d%C3%A2n,t%E1%BB%AB%2010%25%20t%E1%BB%95ng%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91.
 10. https://accgroup.vn/co-cau-dan-so-la-gi/#:~:text=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20l%C3%A0%20s%E1%BB%B1%20ph%C3%A2n%20chia%20t%E1%BB%95ng%20d%C3%A2n,c%C3%A1c%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83.
 11. https://luatminhkhue.vn/co-cau-dan-so-la-gi.aspx#:~:text=Trong%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20h%E1%BB%8Dc%2C%20c%C6%A1,%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20m%E1%BB%99t%20qu%E1%BB%91c%20gia.
 12. https://luatminhkhue.vn/co-cau-dan-so-la-gi.aspx
 13. https://loga.vn/hoi-dap/cmr-nuoc-ta-co-co-cau-dan-so-tre-va-nguon-lao-dong-doi-dao-chung-minh-rang-nuoc-ta-co-co-cau-dan-60931
 14. https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-dia-li-lop-10-bai-23-co-cau-dan-so/
 15. https://khoahoc.vietjack.com/question/114336/co-cau-dan-so-tre-duoc-bieu-hien
 16. https://giaibaitap123.com/giai-bai-tap-dia-ly-lop-10/bai-23-co-cau-dan-so/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *